Στο τέλος του 2020, με την πρωτοβουλία να αναδείξουμε το πάρκο, ξεκινήσαμε την διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου…

Η χρόνια του 2020 ήταν ένα χάος. Νομίζουμε ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε με αυτό.

Η ιστορία θα είναι πάντα μέρος της γης. Ανεξάρτητα από την πλευρά της ιστορίας που βρισκόμαστε, τον αφηγητή ή τον ακροατή…

Μερικές φορές τα παιδιά είναι οι πιο αποτελεσματικοί ακτιβιστές. Οι μελλοντικοί διαχειριστές της Γης!

Χωρίς τα δάση μας, θα χάναμε τα δέντρα, τα φυτά και ζώα, θα χάναμε την πνευματική μας σύνδεση.

Οι άνθρωποι και τα δέντρα έχουν πολύ περισσότερα κοινά πράγματα από ό, τι πολλοί από εμάς συνειδητοποιούμε.