Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι μαζί με την Πολιτική απορρήτου μας και όπου η περιήγησή σας γίνεται κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, μαζί με οποιαδήποτε άλλη γραπτή πληροφορία αποτελούν τη βάση της σύμβασής σας με την “Υπαίθριες δραστηριότητες – Συντήρηση μονοπατιών”, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Ελλάδα με αριθμό 144227613, που διαπραγματεύεται ως “Kalifitos Trail Park”.

Αποδέσμευση απαιτήσεων, αποποίηση ευθύνης και συμφωνίες κινδύνων & αποζημιώσεων.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά.

    1. Σε αυτήν τη συμφωνία, ο όρος Camp ή Tours θα περιλαμβάνει ορεινή ποδηλασία, εκπαιδευτικές δεξιότητες, ομαδικές βόλτες, σεμινάρια, κατανάλωση τροφίμων και ποτών και άλλες τέτοιες δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από το Kalifitos Trail Park | Υπαίθριες δραστηριότητες – Συντήρηση μονοπατιών.

  1. ΓΝΩΣΗ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δηλώνω ότι είμαι σωματικά υγιής και δεν πάσχω από καμία ασθένεια ή άλλη βλάβη που θα εμπόδιζε τη συμμετοχή μου σε  ένα Camp ή Tour και αναλαμβάνω την ευθύνη για τη συμμετοχή μου. Αναγνωρίζω ότι έχω συμβουλευτεί να φοράω εγκεκριμένο κράνος ποδηλασίας. Γνωρίζω ότι η χρήση του ποδηλάτου υπόκειται σε τυχόν ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας και συμφωνώ να τηρήσω αυτούς τους κανονισμούς. Είμαι εξοικειωμένος με τη σωστή χρήση του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών, φρένων και ταχυτήτων. Γνωρίζω ότι υπάρχουν οδηγοί και τεχνικοί διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχω σχετικά με τη σωστή χρήση του ποδηλάτου. Δηλώνω επίσης ότι ελέγχθηκαν από εξειδικευμένο τεχνικό τα παρακάτω σημεία του ποδηλάτου: (τιμόνι, χειριστήρια, φρένα, τροχοί, πίεση ελαστικών, πλαίσιο για χτυπήματα, αναρτήσεις και συντήρηση ποδηλάτου). Αναλαμβάνω και συμφωνώ να απομακρυνθώ από τη συμμετοχή μου αν αισθανθώ ή παρατηρήσω ασυνήθιστο κίνδυνο ή μη ασφαλή κατάσταση, ή εάν, ανά πάσα στιγμή, νιώθω ανίκανος να συνεχίσω με ασφάλεια για οποιονδήποτε λόγο. Κατανοώ ότι η μόνη ευθύνη για την προσωπική μου ασφάλεια παραμένει δική μου, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και τεχνικής προετοιμασίας και της ικανότητάς μου να συμμετάσχω σε ένα Camp ή Tour.

  1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γνωρίζω ότι ένα Camp ή Tour ενέχει πολλούς κινδύνους και ότι οι τραυματισμοί είναι ένα συνηθισμένο περιστατικό. Αυτοί οι κίνδυνοι  περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: μηχανική βλάβη του εξοπλισμού, μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, σύγκρουση με φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εκτεθειμένο βράχο, δέντρα, ή κλαδιά πάνω ή δίπλα στο έδαφος, σύγκρουση ή συναντήσεις με άλλους ποδηλάτες, άγρια ​​ζωή, πεζούς, οχήματα, φράχτες, ρέματα και τρύπες, δυσκολία ή αδυναμία ελέγχου της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης, απώλεια ισορροπίας γρήγορη ή ανεξέλεγκτη επιτάχυνση σε λόφους και κλίσεις, έκθεση στον καιρό, απώλεια ή διαχωρισμός από τους οδηγούς ή εκπαιδευτές ή άλλους συμμετέχοντες, αμέλεια άλλων ποδηλατών ή συμμετεχόντων, αλλεργία ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε παρεχόμενα τρόφιμα ή ποτά. Δέχομαι ελεύθερα και αναλαμβάνω πλήρως όλους αυτούς τους κινδύνους και την πιθανότητα σωματικού τραυματισμού, θανάτου ή ζημίας και απώλειας περιουσίας που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία και χωρίς περιορισμό.

  1. Δίνω άδεια στους διοργανωτές και στα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη τους να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις ή άλλες εγγραφές δραστηριοτήτων στις οποίες συμπεριλαμβάνομαι για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.

 5. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σου, επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής εάν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του Camp ή Tour. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής. Έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε ή να ακυρώσουμε ένα Camp ή Tour λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, έλλειψη συμμετοχών ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείς άμεσα με νέες ημερομηνίες ή θα σου δοθεί η προκαταβολή.

Kalifitos Trail Park Team

el