Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης, και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η αυξανόμενη ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων και απορριμμάτων λόγω της υψηλής ζήτησης για προϊόντα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Τα άχρηστα προϊόντα που κάποτε και αυτά είχαν τον σκοπό τους, καταλήγουν στα δάση – χωματερές, στους αυτοκινητοδρόμους και δίπλα από τους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι δημόσιων απορριμμάτων γεμίζουν γρηγορότερα από ποτέ και αναπόφευκτα πολλοί κάδοι καταλήγουν να ξεχειλίζουν πριν συλλεχθούν, προκαλώντας όχι μόνο γεμάτους δρόμους και δυσάρεστες οσμές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.

 

 

Ενώ στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες οι διαδικασίες συλλογής απορριμμάτων και διευθέτησης ζητημάτων τύπου παράνομων χωματερών είναι αρκετά αποτελεσματικές, για να αποτρέψουν την εμφάνιση μεγάλων καταστροφών, σε άλλες χώρες η απρόσεκτη στάση των φορέων διαχείρισης και των υπευθύνων, απέναντι στη διατήρηση, ευημερία, καθαριότητα και προστασία της φύσης προκαλεί θανατηφόρα αποτελέσματα.

Μία από αυτές τις χώρες με μεγάλα προβλήματα αποβλήτων φυσικά είναι η Ελλάδα, όπου η αδιαφορία μας κατηγορείται για την απόρριψη ογκώδη σκουπιδιών, γεμάτων κάδων γύρω από κάθε πόλη και ως εκ τούτου προκαλεί υψηλά ποσοστά κινδύνου, αλλεργιών και γενετικών ανωμαλιών.

el